PL EN DE CZ

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Logo gov640.jpeg

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2024

DOFINANSOWANIE 100% - 83 538 ,00zł

Gmina Baborów – kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 1. . Program jest realizowany w dwóch formach:
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc

Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.

Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 83 538 ,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wynosi 83 538 ,00 zł. Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2024 roku.

.

W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Ewa Pruszowska -Zastępca Kierownika OPS pod nr tel. 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?scope=rodzina...

Opieka Wytchnieniowa 2024.jpeg

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  chroniona  str  bip  ok  katalog  test  s  f  a
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
31
maja
piątek
Kliknij na wybraną datę