PL EN DE CZ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

 

                                     

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023

DOFINANSOWANIE 100% - 261 450,00 zł !!!

 

 Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła w tym roku do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 261 450,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wynosi 261 450,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.    W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 15 000 osób.

3.    Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

2)    dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

- w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS w Baborowie pod nr tel. 77/4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/.../asystent-osobisty-osoby...

Asystent osobisty 2023.jpeg

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  ok  test  f  bip  chroniona  str  katalog  a  s
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
21
lipca
niedziela
Kliknij na wybraną datę