PL EN DE CZ

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Logo gov640.jpeg

Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie - 100% w kwocie 76.800 zł

na OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ - edycja 2022

Gmina Baborów - przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu:

- osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Baborów korzystają ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.

Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 76.800 zł. Koszt całkowity inwestycji wynosi 76.800 zł. Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Pani Ewa Pruszowska -Zastępca Kierownika OPS pod nr tel. 77/ 4036936 lub 77/4711082 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?scope=rodzina...

Plakat OWops640.jpeg

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  s  katalog  chroniona  f  bip  ok  str  firm  test
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
18
kwietnia
czwartek
Kliknij na wybraną datę