PL EN DE CZ

Gminny dodatek osłonowy- gospodarowanie odpadami komunalnymi

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY BABORÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA LATA 2022-2023

 

Z dniem 1 lutego 2022r. w Gminie Baborów rusza Gminny Program Osłonowy dla osób, które zamieszkują samotnie lub prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą o statusie emeryta/rencisty, ponoszących wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

- zamieszkują samotnie lub prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą o statusie emeryta rencisty;

- ukończyły 75 rok życia, bez względu na dochód;

- nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;

- zbierają odpady w sposób selektywny;

- posiadają tytuł prawny do zamieszkałego lokalu (właściciel, najemca);

- nie posiadaj zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

- w okresie ostatniego roku nie ustalono dla nich podwyższonej opłaty za niewłaściwą segregację odpadów.

 

2. Pomoc finansowa osobom uprawnionym, spełniające kryteria określone w pkt. 1 będzie przyznawana w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 4zł.

 

3. Świadczenie pieniężne w wysokości 4zł. przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku na okres sześciu miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres obowiązującej uchwały tj do 31 grudnia 2023r.

4. Świadczenie pieniężne przyznawane jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej, lub opiekuna prawnego złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie (druk do pobrania w wersji papierowej w OPS lub na stronie).

5. Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Więcej informacji pod nr tel: 77 4036936 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  katalog  f  s  test  chroniona  str  firm  ok  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
02
października
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę