PL EN DE CZ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (program 500+)

 

UWAGA!!!

OD 1 STYCZNIA 2022 roku wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) można składać wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W przypadku, gdy przynajmniej jeden członek rodziny występującej o świadczenie 500+, mieszka/ pracuje za granicą lub pobiera za granicą emeryturę, rentę lub zasiłek dla bezrobotnych wniosek o świadczenie musi rozpatrzyć Wojewoda Opolski. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

 

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

  • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  firm  str  test  bip  a  ok  s  f  chroniona
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
21
lipca
niedziela
Kliknij na wybraną datę