PL EN DE CZ

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 
POMOC SPOŁECZNA
 
 
DOCPodanie o pomoc.doc
 
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf
 
PDFOswiadczenie.PDF

PDFzaświadczenie o dochodzie (do wypełnienia przez pracodawcę).pdf

 
 
DOCXoświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową- zał nr 5b.docx
 
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
okres zasiłkowy 2019/2020
 
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia- Za życiem.pdf
 

 

Załączniki do wniosków:

PDFOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.pdf

PDFOświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki.pdf

PDFOświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy.pdf

PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

PDFOświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf

PDFOświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpiecznie zdrowotne (dotyczy tylko osób, które mają opłacone skł. zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.pdf

PDFZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

PDFZałącznikdo wniosku do ustalenia prawa do jednoraowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

PDFZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

okres świadczeniowy 2019/2021

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

PDFZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

 

DOBRY START

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf

PDFZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf

 

STYPENDIUM SZKOLNE

DOCWniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc

DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc

 

 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
okres świadczeniowy 2019/2020
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf


Załączniki do wniosku:
 

PDFOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf

PDFOświadczenie dot. osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnk alimentacyjny.pdf

PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

PDFOświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (dot. tylko osób, które mają oplacane składki zdrowotne od dochodów z tyt. emerytury lub renty w KRUS).pdf

PDFOświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf

PDFZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 

PDFWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

 

Załączniki do wniosku:

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gosp-dom-czl-spoldzielni-mieszk-oraz-wlascicieli-i-najemcow-lokali-w-budynkach-spoldzielni-mieszkaniowych-.pdf

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gospodarstwach-domowych-najemcow-i-podnajemcow-oraz-innych-osob-majacych-tytul-prawny-do-uzytkowania-lokalu.pdf

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gospodarstwach-domowych-wlascicieli-lokali-mieszkaniowych.pdf

PDFzaświadczenie.pdf

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

DOCXWniosek o przyznanie dodatku energetycznego.docx

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności- dziecko do 16 roku życia

 

 PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.pdf

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoba dorosła

 

 PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności-osoba dorosła.pdf

 

Dokumenty dodatkowe do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności:

PDFUpoważnienie.pdf

PDFZaświadczenie lekarskie.pdf

PDFInformacje dodatkowe.pdf

PDFKarta uzupełniająca dotyczy wnioskodawcy- w celu rozpatrzenia zaocznego.pdf

 

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia- druk N-9

 

PDFZaświadczenie N-9 s. 1.pdf

PDFZaświadczenie N-9 s.2.pdf

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

DOCwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.doc

 

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

PDFzaświadczenie o dochodzie (do wypełnienia przez pracodawcę).pdf

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  test  firm  s  str  katalog  ok  a  wyloguj  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
03
lipca
piątek
Kliknij na wybraną datę