PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17788 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 158

 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... sobom starszym w czynnościach, które wymagają ...... z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... To główne założenia solidarnościowego Korpusu Wsparcia seniorów uruchomionego właśnie ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą ...... sze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona zostanie ...... seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, ...... wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora ...... wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali ...... szystkie szczegóły związane z udzieleniem ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... spierajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla ...... seniorów będą mogły zgłossię przez internet, ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... spierajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ......   ...
 • Darmowe konsultacje
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚCIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPRACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, - PRZYZNANIA DOFINANsOWANIA NA ZAKUP ...... LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA OsÓB POZOsTAJĄCYCH W TRUDNEJ sYTUACJI ŻYCIOWEJ I ...... OsÓB sTARsZYCH, sAMOTNYCH, sCHOROWANYCH. ......     ...
 • Bank Żywności
 • Kolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat
  ... szanowni Państwo, stowarzyszenie im. ...... Teresy Kras za pośrednictwem OPs w Baborowie organizuje kolonie letnie dla ...... Dotacje na ten cel są z Funduszu składkowego Ubezpieczenia społecznego Rolników. ...... W tym roku chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję na wypoczynek letni dla dzieci ...... Miejsce: Rzucewo/Ostrowo, woj pomorskie Termin: 22. ...... liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUs): ...... Opłata dla dzieci rolników: 400 zł Wszelkie informacje oraz program kolonii ...... stępny w OPs. ...... na krótki termin kompletowania dokumentów prosimy rodziców o jak najszybsze zgłaszanie ...... na kolonie do Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie. ......   ...
 • Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni"
  ... sali widowiskowej w Baborowie odbyły się warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni". ...... jako kontynuacja realizacji Działań Towarzyszących w ramach POPŻ Podprogram 2019 - ...... W warsztatach tych wzięły udział osoby zakwalifikowane do podprogramu. ...... Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie za udostępnienie i przygotowanie sali. ......       ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje: Od lipca ...... (tylko elektronicznie) od sierpnia (elektronicznie i papierowo) składać ...... wnioski na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021 na:   ...... - program „Dobry start” - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - fundusz ......   Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) składamy ......   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z programu ...... start” (300+) można składać od 1 lipca 2020 r. ...... (wyłącznie elektronicznie) od sierpnia 2020r. ...... również w wersji papierowej do dnia 30 listopada 2020 r. ...... pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https://empatia. ...... s. ...... oraz systemu bankowości elektronicznej . ...... Wnioski do pobrania i druku na stronie https://www. ...... sku-o-swiadczenie-dobry-start   ...... ski o ustalenie uprawnień do świadczeń ...... alimentacyjnych na okres świadczeniowy 2020/2021 można pobrać i ...... ze strony Ministerstwa Rodziny https://www. ...... s ...... s ...... stosowania-takze-na-okres-20182019   ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 12 czerwca 2020r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
  ... trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, nie mogą powodować, że ...... soby zagrożone przemocą domową zostaną ...... stawione bez niezbędnego wsparcia. ...... służby monitorujące środowiska, w których dochodzi do aktów przemocy w ...... sie pandemii również mają utrudnioną ocenę ...... sytuacji. ...... W związku z tym poniżej przedstawiamy „Plan awaryjny”, który zawiera ...... o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ......           ...
 • PFRON oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje
 • Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą w rodzinie
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje że ...... sterstwo Rodziny i Polityki społecznej ...... bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne ...... umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom ...... przemocy w rodzinie(https://twojparasol. ...... na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także ...... szybkiego wybrania telefonu alarmowego w ...... zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. ...... z zakresu prawa. ...... sytuacja związana ze stanem panującej epidemii i zasadami ...... ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób ...... dlatego też, aplikacja ta może odegrać szczególną rolę pomocową, zwłaszcza w ...... utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w ...... sprawach przemocy. ...... https://twojparasol. ...... s0FGR-Qmfkx_ylMoCHA   ...
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  ... Interwencji Kryzysowej Głubczycach uruchamia bezpłatne wsparcie ...... sychologiczne dla osób, które nie potrafią ...... sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, epidemią ...... sa i wprowadzonymi obostrzeniami. ...... W szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz ...... wymagające wsparcia Wsparcie udzielane jest formie elektronicznej oraz poprzez rozmowy ...... ➡️ Można napisać na adres:interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... ➡️ lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 774850817 ...... kryzysowy dyżurujący w Punkcie Interwencji ...... sowej jest do Państwa dyspozycji: od ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  test  str  a  wyloguj  chroniona  s  bip  katalog  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
01
grudnia
wtorek
Kliknij na wybraną datę