PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 18390 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 173

 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022
  ... się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby ...... sprawnej" - edycja 2022. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... uczestników Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; ...... osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o ...... stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... informacji udzieli pracownik Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie pod nr tel. ...... 774036936 Do pobrania: Program-Asys ...... s ...... s ...... soby-niepelnosprawnej---edycja-2022-1633962912 ...... Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022-1633962912. ...
 • Opieka wytchnieniowa
  ... Pomocy społecznej w Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa – ...... ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej na rzecz ...... sparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do ...... Adresaci programu Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy ...... wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej ...... nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym ...... stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia ...... swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w ...... cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz solidarnościowy. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Cele Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ......   3. ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2022r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w ...... staci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi ...... za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... usługę opieki wytchnieniowej; Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 21. ...... druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Pomocy społecznej. ...... szczegółowe informacje zwiera Program (do ...... sprawni. ......   Druki do pobrania: http://www. ...... sprawni. ......   http://www. ...... sprawni. ......   ...
 • Dobry Start "300+"
  ... Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że w dniu 24. ...... w siedzibie OPs pracownik ZUs będzie udzielał pomocy w wypełnieniu ...... sków na świadczenie Dobry start 300 dla ucznia. ...... Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z darmowej porady. ...... WAŻNE Osoba składająca wniosek musi posiadać konto bankowe. ...
 • Narodowy Spis Powszechny- informacje
  ... Informacja Gminy Baborów dla osób które dotychczas nie spisały się ...... samodzielnie przez Internet lub telefon ...... sp;infolinii spisowej. ......   http://www. ...... s ...... s ...... s ...... s ...... spodziewaj-sie-rachmistrza. ...
 • KOMUNIKAT
  ... świadczenie dobry stary "300+" będzie realizowane i wypłacane ...... Zakład Ubezpieczeń społecznych. ...... Wnioski będzie można składać wyłącznie przez bankowość ...... za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUs czy portalu Emp@tia ...... sterstwa Rodziny. ......     https://www. ...... s. ...... start ...
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021
  ...   Gmina Baborów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, ...... finansowany jest ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób ...... sprawnych. ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom ...... sprawującym taką opiekę w formie świadczenia ...... sługi opieki wytchnieniowej. ...... Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu ...... Baborów będą korzystać ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, w miejscu ...... szkania osoby niepełnosprawnej. ...... Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności. ...... Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków ...... się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie ...... zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z ...... sem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, ...... tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł w ...... realizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... szone są o wypełnienie niezbędnych ...... które stanowią załącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: orzeczenie o ...... stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; ...... informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych; „Kartę pomiaru niezależności ...... wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, ...... Powyższe dokumenty należy złożyć w dowolny sposób: ...... osobiście w Ośrodku Pomocy społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów; wysłać poczta tradycyjną na adres : Ośrodek ...... społecznej w Baborowie, ul. ...... sp;Ratuszowa 35, 48-120 Baborów; ...... słać e-maila na adres: ops@baborow. ...... Pozostałe informacje: Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... społecznej w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja ...... w wysokości 9. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 9. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2021 ...... lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z ...... Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie  tel. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... ski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021 ...... sp;     ...
 • Mobilny Punkt Spisowy 10 czerwca 2021
  ... trwa Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. ...... W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, ...... statystyczny w Opolu wraz z samorządem Gminy Baborów podjął decyzję o ...... Mobilnego Punktu spisowego, w którym mieszkańcy będą mogli ...... ustawowy obowiązek. ...... W punkcie tym będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam pracowników Urzędu ...... statystycznego w Opolu. ...... Punt Mobilny w Rakowie (Świetlica Wiejska) czynny będzie dnia 10 czerwca w ...... 10:00 - 13:00 Zapraszamy mieszkańców Rakowa i okolicznych ...... scowości do dokonania spisu. ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 4 czerwca 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   ...
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
  ... sp;     ...
 • KOMUNIKAT
  ... Pomocy społecznej w Baborowie w związku z bieżącą ...... sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju ...... staje zamknięty dla petentów. ...... W sprawach wyjątkowo ważnych prosi się o kontakt telefoniczny celem ustalenia ...... sposobu załatwienia danej sprawy na nr ...... : 77/4036936 Prosimy o przesyłanie wniosków , podań drogą meilową na ...... s : ops@baborow. ...... przez portal E-Puap lub pocztą na adres : ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów wraz z podaniem ...... Wnioski można również wrzucać do skrzyni przed drzwiami OPs. ...... Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można ...... składać za pomocą portalu empatia. ...... s. ...... PUE ZUs oraz bankowości elektronicznej, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej jak ...... wrzucając wypełnony wniosek do skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami ...... s. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 02 kwietnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   ...
 • Deklaracja dostępności
  ... Dostępności   Niepełnosprawni W związku z art. ...... 14 ust. ...... 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ...... sp; o zapewnieniu dostępności osobom ze ...... szczególnymi potrzebami ( Dz. ...... organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ ...... państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną ...... sobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw ...... stępności. ......   Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy społecznej w ...... zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ...... Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip : ...... strona internetowa pod adresami: http://ops. ...... strona internetowa BIP pod adresem: http://www. ...... s. ......   Daty publikacji i aktualizacji Data ...... strony internetowej: 23. ...... Data publikacji strony internetowej BIP : 28. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej : 16. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej BIP : 16. ......   status pod względem zgodności z ustawą strona ...... jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ...... poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki ...... mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i ...... - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być ...... opisane. ......   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny ...... stępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono ......  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot ......   Informacje zwrotne i dane kontaktowe ...... przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. ...... Kontaktować się można dzwoniąc na numery telefonów 77  ...... 69 36, za pośrednictwem e-mail: ops@baborow. ...... sp;lub osobiście. ......   Informacje na temat procedury Każdy ma ...... do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub ...... Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego ...... sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie ...... stępnego cyfrowo dokumentu. ...... Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę ...... lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. ...... Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą ...... sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej ...... sposób przedstawienia tej informacji. ...... nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie ...... o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania ...... przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z ...... Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot ...... może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. ...... odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu ...... informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności ...... strony internetowej lub elementu strony internetowej. ...... Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć ...... sek do Rzecznika Praw Obywatelskich www. ...... sp;  Dostępność architektoniczna ...... Pomocy społecznej, mieści się w budynku przy ul. ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów. ...... Wejścia do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo ...... – schody. ...... Budynek nie posiada toalety dla klientów. ...... w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób ...... i słabo widzących. ...... Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ...... sąsiedztwie. ...... Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. ...... Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem ......   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) ...... stęp do Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie ...... st ograniczony. ...... Interesanci przyjmowani są w korytarzu ośrodka. ...... Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną 77 ...... 69 36 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ops@baborow. ...... Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. ...... zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną. ......     ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA   Źródło: https://www. ......       ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 31 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ......   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  katalog  s  chroniona  test  str  firm  a  ok  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
16
października
sobota
Kliknij na wybraną datę