PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
Znaleziono plików: 764 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 78
 • Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz 2024 roku
  ... gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku oraz 2024 roku)   Osoby, które ...... oraz w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. ...... domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. ...... terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. ...... dołączenie faktury rozliczeniowej , która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do ...... dostarczone do gospodarstwa domowego w roku 2023 lub do dnia 30 czerwca 2024r. ...... a inny za paliwa dostarczone w roku 2024. ...... dołączyć fakturę rozliczeniową, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do ...... domowego) oraz dowód zapłaty wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie ...
 • Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  ... otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, ...... z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku”   Wysokość środków ...... na realizację zadania w roku 2015 - 1. ...... terminie do 3 lipca  2015 roku do godziny 1000 (z adnotacją „"KONKURS ......   Termin: rok 2015. ...... podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ...... za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną ......   Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w ...... zadań zleconych wnioskodawcy  w okresie poprzednim; rozliczenie się podmiotu ...... środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność ...... terminowość oraz sposób rozliczenia; wysokość dotacji, która jest przeznaczona na ...... nastąpi do dnia  10 lipca 2015  roku. ...... warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a ...... realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia Ministra ...... zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014. ...... ze środków publicznych gminy w wysokości 1. ...
 • ZASIŁEK OKRESOWY - INFORMACJE
  ... Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu ...... okresowy ustala się:      ...... osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym ......  w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym ...... zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. ...... okres, na jaki jest przyznawany zasiłek ...... okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na ...... okoliczności sprawy. ...
 • Ogólnopolskie badanie osób bezdomnych -Edycja 2024
  ... z prośbą o koordynacjęrealizacji w roku 2024 „Ogólnopolskiego badania osób ...
 • Dodatek osłonowy 2024
  ... ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na ...
 • Bank Żywności
  ... się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. ...... wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie ...
 • Informacja o ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności
  ... 1, ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ...... o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 ...... w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 ...... weszła w w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku. ...
 • Apel
  ... NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   okRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ... uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2024
  ... w Baborowie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu. ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 83 538 ,00 zł. ...... będą do dnia 31 grudnia 2024 roku. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... Baborów kolejny raz przystąpiła w tym roku do realizacji Programu "Asystent Osobisty ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 261 450,00 zł. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...... Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej ...... zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za ...... energii w roku 2023. ...... Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh ...... w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców ...... przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022. ...... elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej ...... wykonywana działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ...... odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii ...
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
  ... realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  ... usług asystencji osobistej asystentaw w wysokości do 100% kosztów. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...
 • Apel
  ... NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   okRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  test  katalog  ok  chroniona  s  f  bip  str  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
20
czerwca
czwartek
Kliknij na wybraną datę